Situación da Saúde Mental en Galicia

Os problemas de saúde mental son unha realidade moito máis prevalente do que parece. Segundo a memoria de FEAFES Galicia de 2017, o número de persoas con problemas de saúde mental en Galicia xa sobrepasa, aproximadamente, as 55.000 persoas, das cales, caseque 43.000 residen nas provincias atlánticas (sobre 22.300 na provincia de Pontevedra e 20.700 …

Sigue leyendo Situación da Saúde Mental en Galicia

Diferenzas entre Grao de Minusvalidez, Incapacidade Civil e Laboral

O grao de Minusvalía é unha expresión mediante unha porcentaxe e de acordo a criterios técnicos unificados nuns baremos, das discapacidades que presente a persoa e, no seu caso, de factores sociais complementarios que dificulten a súa integración social e laboral. Esta declaración da dereito a unha serie de prestacións e recoñecementos por parte da …

Sigue leyendo Diferenzas entre Grao de Minusvalidez, Incapacidade Civil e Laboral

P.N.C. en Galicia

Se hai algunha prestación que cobran moitas persoas afectadas por unha enfermidade mental na nosa terra é a Pensión no Contributiva (P.N.C.), fundamentalmente de Invalidez. É una prestación económica individualizada para maiores de 18 anos e menores de 65, cun grao de discapacidade igual ou superior ó 65% e que non teñan recursos económicos suficientes. Para este ano 2018, …

Sigue leyendo P.N.C. en Galicia